29 marca 2014

Radni nie zgodzili się na budowę aquaparku w Słupsku

Radni Słupska nie zgodzili się na przyjęcie zaproponowanych przez prezydenta zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta na najbliższe piętnastolecie, pozwalających między innymi na kontynuowanie wstrzymanej w styczniu 2013 r. budowy aquaparku.

Już siódmy raz sprawa dokończenia aquaparku została poruszona na sesji rady miasta. Ostatnie głosowanie w tej sprawie zakończyło się, podobnie zresztą jak sześć poprzednich, wynikiem szesnastu głosów „przeciw” i tylko siedmiu głosów „za”. Przeciwko zmianom w wieloletniej prognozie finansowej opowiedziały się kluby PO, PiS i Nowy Słupsk. Projekt zmian został poparty przez SLD. Budowa aquaparku, który tak dzieli radnych rozpoczęła się w maju 2011 roku. Obiekt miał początkowo kosztować 57,7 mln zł i powstać do końca czerwca 2012 roku. Miasto otrzymało na aquapark 19,2 mln zł unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Budowę aquaparku przerwano jednak w styczniu 2013 r. Miasto zerwał wtedy umowę z wykonawcą inwestycji z powodu opóźnień. Budowlańcom naliczono surowe kary umowne których dotychczas nie wyegzekwowano w całości. W tej sprawie toczy się postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.


Tytuł: Radni nie zgodzili się na budowę aquaparku w Słupsku


Comments are closed.